Drodzy Klienci
Z uwagi na fakt, iż w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz zgodnie z RODO. W związku z powyższym informujemy Państwo o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.
Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest firma PUH DOMHAL Jarosław Dąbrowski z siedzibą w Grajewie (adres: ul. Wilczewo 44,19-200 Grajewo), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Grajewo, ewidencja działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 4496, NIP: 719-132-15-39 , REGON: 450189523.